-A +A
Údaj „do dátumu“ by mal byť neskorší ako údaj „od dátumu“.

Domovská stránka/Štatistické informácie

Štatistické informácie

AGORATEKA SLOVAKIA poskytuje prehľad existujúcich webových sídel v rôznych európskych krajinách, ktoré ponúkajú tvorivý obsah. Obsahuje užitočné štatistické informácie pre občanov a podniky.

Filtrovať na základe:

Typ obsahu:
Formát:
Druh platby:

Dátum od:
Dátum do:

No data has been retrieved from your selection. Please review your filter criteria

Vývoj stránok s legálnou ponukou

Stránky s legálnou ponukou
Počet stránok s legálnou ponukou podrobne

Počet stránok s legálnou ponukou podľa poskytovaného formátu
Počet stránok s legálnou ponukou podľa platby


Odkiaľ pochádzajú
tieto údaje?


Štatistiky sú hlavným prvkom portálu Agorateka Slovakia. Znázorňujú, ako sa vyvíjajú stránky s legálnou ponukou v Slovenskej republike, pokiaľ ide o rôzne oblasti tvorivého obsahu.

Výsledky môžete filtrovať obsahu (hudba, televízia, filmy, elektronické knihy, šport alebo videohry), dostupných formátov distribúcie obsahu a spôsobov platby za obsah alebo službu (bezplatne, jednorazový nákup alebo predplatné). Takisto môžete vyhľadávať podľa dátumov zverejnenia.

Agorateka Slovakia poskytuje niekoľko typov štatistík: Na prvom grafe je znázornený vývoj počtu webových lokalít s legálnou ponukou, kým na druhom možno vidieť počet webových sídiel s legálnou ponukou v rámci vybraných oblastí obsahu. Na ďalších dvoch grafoch sú znázornené podrobnosti o počte webových lokalít s legálnou ponukou rozdelených podľa formátu a oblasti obsahu na jednej strane a o počte webových sídiel s legálnou ponukou rozdelených podľa typu platby a oblasti obsahu na strane druhej.