-A +A

Domovská stránka/Časté otázky

Časté otázky

Centrum pomociČasté otázky

Prečo by som mal využívať portál Agorateka Slovakia ako užívateľ alebo ako poskytovateľ digitálneho obsahu?Používaním portálu Agorateka Slovakia získajú užívatelia rýchly prístup k webovým stránkam s legálnou ponukou on-line obsahu. Tento portál rieši časté obavy užívateľov týkajúce sa kvality, bezpečnosti (napríklad škodlivý softvér) a ochrany pri prístupe k obsahu na internete.

Pre poskytovateľov digitálneho obsahu predstavuje portál Agorateka Slovakia platformu, prostredníctvom ktorej môžu zobraziť a sprístupňovať užívateľom svoje portfólio - webovú stránku s digitálnym obsahom.

Portál Agorateka Slovakia poskytuje prehľad webových stránok s legálnou ponukou s digitálnym obsahom dostupným na Slovensku. To súčasne umožní obyvateľom a podnikom hlbšie analyzovať legálne ponúkanú štruktúru.

Čo je Agorateka Slovakia a prečo bola vytvorená?Agorateka Slovakia je slovenský národný on-line portál, ktorý pomáha vyhľadávať legálny on-line obsah. Umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k webovým stránkam, ktoré takýto digitálny obsah ponúkajú, pričom rešpektujú práva duševného vlastníctva autorov a iných nositeľov práv.

Agorateka Slovakia poskytuje alternatívnu legálnu možnosť k nelicencovanému, nelegálnemu internetovému obsahu, ktorý v prípade, ak naň narazíte, môže byť škodlivý pre Vás i pre ostatných. Portál Vám preto poskytuje prístup k týmto alternatívnym a legálnym možnostiam.

Čo môžem nájsť na portáli Agorateka Slovakia?Agorateka Slovakia poskytuje prepojenia (hyperlinky) na webové stránky s digitálnym obsahom v piatich rôznych oblastiach (hudba, filmy a televízia, elektronické knihy, videohry a športové podujatia) na Slovensku.

Na portáli Agorateka Slovakia nájdete tiež užitočné informácie o on-line obsahu, napríklad čo sa týka formátu alebo či je bezplatný, prípadne či si vyžaduje úhradu. Okrem toho, portál obsahuje aj dodatočné informácie, ako napríklad štatistiku, užitočnú pre obyvateľov a podniky.

Ak nie je obsah (napríklad film) dostupný na portáli Agorateka Slovakia, znamená to buď, že do dnešného dňa neexistuje žiadna stránka s legálnou ponukou pre tento typ obsahu, alebo portál zatiaľ na Slovensku neidentifikoval takýto dostupný obsah alebo stránky s takouto legálnou ponukou .

Ako portál Agorateka Slovakia funguje?Agorateka Slovakia poskytuje niekoľko možností vyhľadávania webových stránok s digitálnym obsahom. Vyhľadávanie je možné filtrovať podľa typu obsahu (napríklad hudba). Ak si vyberiete možnosť vyhľadávania podľa typu obsahu, portál Agorateka Slovakia zobrazí všetky webové stránky s legálnou ponukou vybraného typu obsahu (napríklad všetky webové stránky s legálnou ponukou hudby).

Aký je vzťah medzi portálom Agorateka Slovakia a portálom EÚ s názvom agorateka?Agorateka Slovakia je národný portál obsahujúci zoznam webových stránok (odkazov, hyperlinkov), ktoré ponúkajú legálny digitálny obsah. Poskytuje prepojenie na európsky portál s názvom agorateka, ktorý združuje národné portály z rôznych zúčastnených európskych krajín, predovšetkým z členských štátov Európskej únie.

Portál Agorateka Slovakia vznikol z iniciatívy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré sa rozhodlo prostredníctvom neho zvyšovať povedomie širokej verejnosti o dostupnosti legálneho on-line obsahu.

Spolu s ostatnými národnými portálmi je portál Agorateka Slovakia súčasťou portálu agorateka, ktorý je bránou EÚ k webovým stránkam s legálnymi ponukami. Tvorcami niektorých národných portálov sú verejné orgány zúčastnených krajín, iné existujú vďaka spolupráci medzi verejnými orgánmi a organizáciami súkromného sektora, ďalšie pochádzajú zo súkromného sektora a boli na portál začlenené zúčastnenou krajinou.

Skutočnosť, že webová stránka poskytujúca prístup k digitálnemu obsahu nie je uvedená v zozname na národnom portáli, nemusí nevyhnutne znamenať, že ide o nelegálnu stránku. Takúto stránku nemusí ešte národný portál poznať, jej zaradenie na zoznam si možno zriaďovateľ stránky neželá alebo sa môže uchádzať o zahrnutie na zoznam, pričom proces validácie ešte stále prebieha.

Na koho sa môžem obrátiť, ak som zistil nejaký problém?V prípade technických problémov sa obráťte na e-mail uvedený v sekcii Kontakty.

Rovnako nás môžete kontaktovať aj ohľadom ďalších otázok týkajúcich sa obsahu portálu. Kontaktné údaje sú uvedené v sekcii Kontakty.

Je portál Agorateka Slovakia prístupný na všetkých zariadeniach?Momentálne sa môžete na portál dostať cez počítač. Z hľadiska budúceho vývoja sa plánuje možnosť prístupu prostredníctvom mobilných zariadení.

V prípade ďalších otázok využite kontaktné údaje v sekcii Kontakty.

Máte ďalšie otázky týkajúce sa práv duševného vlastníctva?