-A +A
news

Slovensko vytvorilo portál Agorateka Slovakia a zapojilo sa do projektu agorateka!

Pi, 27/07/2018 - 08:57

"Slovensko vytvorilo portál Agorateka Slovakia a zapojilo sa do projektu agorateka! "


Na základe iniciatívy Ministerstva kultúry SR a aj vďaka šablóne a vizuálu vyvinutému Európskym úradom pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Slovenská republika vytvorila v júli 2018 národný portál Agorateka Slovakia. Tak vznikla Agorateka Slovakia, ktorá sa stala súčasťou projektu EUIPO agorateka. Portál pomôže užívateľom najmä vo vyhľadávaní on-line legálneho obsahu. 

Total votes: 0

More news

17/12/2018

"Filmtoro pridané na portál Agorateka Slovakia"

Streamovací vyhľadávací portál Filmtoro v súčasnosti spustil svoju slovenskú verziu a b...

Ďalšie informácie

27/07/2018

"Agorateka Slovakia je oficiálne spustená a dostupná verejnosti"

Práve dnes, 27. júla 2018, Slovensko spustilo národný portál s názvom “Agorateka Slovakia...

Ďalšie informácie

27/07/2018

"Slovensko vytvorilo portál Agorateka Slovakia a zapojilo sa do projektu agorateka! "

Na základe iniciatívy Ministerstva kultúry SR a aj vďaka šablóne a vizuálu vyvinutému Eur...

Ďalšie informácie