-A +A
news

Agorateka Slovakia je oficiálne spustená a dostupná verejnosti

Pi, 27/07/2018 - 13:12

"Agorateka Slovakia je oficiálne spustená a dostupná verejnosti"


Práve dnes, 27. júla 2018, Slovensko spustilo národný portál s názvom “Agorateka Slovakia”, ktorý zhromažďuje webové stránky ponúkajúce legálny on-line obsah. Portál je verejne dostupný na internete, čiže užívatelia môžu vyhľadávať medzi webovými stránkami s najrôznejším legálnym online obsahom – od filmov a hudby, cez televízne programy a elektronické knihy až po športové programy a podujatia. Vybrať si môžete zatiaľ zo 17 legálnych webových stránok, pričom ich počet sa bude zvyšovať a pravidelne dopĺňať.

Portál Agorateka Slovakia vznikol z iniciatívy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zapojiť sa do európskeho projektu agorateka a bol vytvorený s pomocou Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Agorateka Slovakia sa tak automaticky stala súčasťou projektu agorateka, ktorý  realizuje EUIPO. Slovensko sa tým pridalo k ďalším 16 európskym krajinám, ktoré sú už do prjektu agorateka zapojené.

Takže neváhajte, vstúpte, vyhľadávajte a užívajte!

Total votes: 0

More news

17/12/2018

"Filmtoro pridané na portál Agorateka Slovakia"

Streamovací vyhľadávací portál Filmtoro v súčasnosti spustil svoju slovenskú verziu a b...

Ďalšie informácie

27/07/2018

"Agorateka Slovakia je oficiálne spustená a dostupná verejnosti"

Práve dnes, 27. júla 2018, Slovensko spustilo národný portál s názvom “Agorateka Slovakia...

Ďalšie informácie

27/07/2018

"Slovensko vytvorilo portál Agorateka Slovakia a zapojilo sa do projektu agorateka! "

Na základe iniciatívy Ministerstva kultúry SR a aj vďaka šablóne a vizuálu vyvinutému Eur...

Ďalšie informácie